Vaccin, virus och sjukdomar

Sjukdomar

Att genom ett kreativt arbetssätt få eleverna att synliggöra sina kunskaper gör att eleverna ökar sitt engagemang. I den här uppgiften har vi pratat om sjukdomar (Kolera), rent vatten och bakterier. Fler kunskapskrav i en och samma uppgift. Fint va!?

App till detta arbete: Clips

Elevexempel på Clips om Kolera.

Vi har också använt oss av appen Swift Playgrounds för att koda fram våra kunskaper.

Elevexempel på Swift Playgrounds, Sten, sax, påse.

Hur sprider sig bakterier och virus

För att synliggöra och göra spridningen av virus/bakterier mer konkret finns det en laboration/undersökning att göra. Här nedan hittar du mallen till labben och ett elevexempel. Labben är färdigplanerad. Appar som vi har använt här är: Pages och Kamera.