Åska och blixt

Uppgift 1

Att arbeta med åska och blixt kan vara bökigt eftersom det är svårt att att vara konkret. Det är ju något som sker i molnen, men man kan inte urskilja med blotta ögat vad som sker. Men man kan ju prata om statisk elektricitet, och man kan lära sig mer om det (har man redan läst det med sina elever är det aldrig fel med repetition). Här nedan hittar du ett färdigt arbetsmaterial till pHet.

Flippad film om hur åska uppstår.
Elevexempel från pHet, Statisk elektricitet.

Uppgift 2

Nästa uppgift för eleverna är att vara Sportkommentatorer, och de ska förklara varför det blixtrar. Jag har gjort en film i appen ARmakr, eleverna lägger filmen i iMovie, och de får sedan förklara vad det är som sker. Fokus på begreppen Attrahera, Repellera, Elektron och Proton.

Uppgift 3

Sista steget är att eleverna ska göra en egen ARfilm i appen ARmakr, och det hittar du på denna Youtube-film. I uppgiften ingår det att arbeta med Keynote och ARmakr.

ARmkr-appen hittar du här!

Elevexempel