Matematik

Här hittar du mina ideer och tankar kring matematik och lärande inom matematik. Vi börjar direkt med att ge ett tips om hur eleverna kan redovisa sina kunskaper inom ett område, nämligen med den grymma appen TC-studio.