pH-värde i vår närmiljö

En uppgift där eleverna ska mäta pH-värde i sitt närområde med Pasco-mätare och appen SparkVue.