Procent

Här hittar du uppgifter som, förhoppningsvis, är elevengagerande, roliga och lärorika.

Aktier

Det är alltid roligt att tävla och här får eleverna tävla mot varandra i en aktietävling som pågår under 5 veckor (du får självklart tävla fler veckor om du vill).

Man kan också tävla mot varandra på aktiekampen.se.

Stämmer rabatten?

En uppgift för att kolla om olika företags påstådda rabatter VERKLIGEN stämmer.

Förändringsfaktor

En uppgift som innehåller en flippad film som har två uppgifter att lösa + uppgifter där eleverna ska skapa egna uppgifter i procenträkning/förändringsfaktor.