Kretslopp

Att arbeta med kretslopp har ofta varit läs-text-svara-på-frågor.

Här har jag försökt att göra det till ett undersökande arbetssätt med stöd till eleverna i form av flippade filmer. Eleverna kommer att arbeta med vattnets kretslopp, fotosyntesen, cellandningen och kolets kretslopp. Arbetet går ut på att arbeta i fem steg;

  1. Efterforskning – ta reda på fakta
  2. Förklaring – förklara de olika kretsloppen
  3. Visualisering – samla bilder från naturvetenskapliga siter (källkritik/granskning)
  4. Demonstration – skapa film (Clips/TikTok) med foton/filmer tagna i närområdet
  5. Skapa en begreppslista till varje kretslopp – skapa sedan en Quizlet

Det färdiga Numbers – dokumentet hittar du här:

Mycket nöje!