Koordinatsystem – Räta linjens ekvation

Intro

Detta arbetsområde startade vi med denna uppgift:

Ett koordinatsystem i GeoGebra (grymt bra tjänst) https://www.geogebra.org/m/b2yv4eqr och tillhörande tänka/fundera frågor.

1. Vad händer med linjen när du drar i k-reglaget?

2. Vad händer med linjen när du drar i m-reglaget?

3. Vilket reglage ska du dra i om du vill ändra linjens lutning?

4. Sätt k = 0 och m = 4. Vilka slutsatser kan du dra av linjens lutning?

5. Kan du med egna ord förklara vad bokstäverna k och m betyder?

Uppgift 2

Att kombinera två olika delar av matematiken i en och samma uppgift tycker jag är grymt bra. Här hittar finns det en uppgift om punkternas X- och Y-placering samt geometriska figurer.

Uppgift 3

En uppgift som baseras på en gammal NP – uppgift. Jag har gjort om strukturen på uppgiften. Så nu är det en gruppuppgift där eleverna ska arbeta 2och2 eller 3och3. Deras lösningar skriver de på Whiteboard-ark för att sedan se sina klasskamraters lösningar. Eleverna fotar helt enkelt av varandras lösningar för att göra sin lösning ännu bättre.

Uppgift 4

Ytterligare en uppgift som baseras på NP.

Uppgift 5

Dags att arbeta i Desmos! Här hittar du två länkar till två uppgifter i Desmos. Eleverna tar skärmdumpar och lämnar in för bedömning.

Uppgift 1

Uppgift 2