Energiformer

Uppgift 1:

Se den flippade filmen (filmen är en inträdesbiljett till lektionen) och tänk på dessa frågor;

1. Vad har jag lärt mig efter att ha sett filmen?

2. Vad vill jag veta mer om?

3. Vad behöver jag träna mer på? Vad känner jag mig osäker på?

Uppgift 2

Skriv dina svar på frågorna på den här Padlet

https://padlet.com/anders_skolan/28jnz69l462hesbg

Uppgift 3

Dra streck till rätt energiform. Arbeta gärna 2 och 2.

Uppgift 4 – Swing it students

Laboration/undersökning genom att se två filmer och arbeta med frågeställningar (se dokument).

På dokumentet finns det länkar till dessa två filmer:

Uppgift 5

Laboration/undersökning på pHet

https://phet.colorado.edu/sims/html/pendulum-lab/latest/pendulum-lab_sv.html

Eleverna ska här ta reda på vad som påverkar en pendelrörelse – längden på snöret eller massan på vikten i änden av snöret. Till sin hjälp har eleverna filmen nedan och detta dokument:

Uppgift 6

Dags att arbeta med appen Play Physics. Du hittar appen här!

Viktigt att komma ihåg: När eleverna skapar sin film är det viktigt att de filmar direkt in i appen. I appen är det möjligt att få fram olika typer av energiformer (tex rörelse-, läges och potentiell energi) men också massa längd och hastighet.

Uppgift:

Intro till appen Play Physics

Elevexempel

Uppgift 7 – Lägesenergi

Se filmen

Film om lägesenergi och Newton

Svara på frågor till filmen