AR – Kedjereaktion

Uppgift. Använd AR för att förstärka lärandet.

AR-filen hittar du min AR-Padlet här!