Kolets kretslopp

Det största och det svåraste (och tråkigaste??) kretsloppet.

För att göra det lite mer spännande har jag byggt en AR – upplevelse (som du kan ladda ner från AR – padleten). Till AR – upplevelsen finns det självklart uppgifter för eleverna att göra.

Fördjupningsuppgift

En uppgift som aktiverar elevernas hårda tänkande. Uppgiften innehåller 4 olika steg där de olika stegen är:

  1. Definiera kolets kretslopp
  2. Bilder + källa på kolets kretslopp
  3. Skapa en Clips-film i elevernas närmiljö om kolets kretslopp
  4. Skapa en begreppslista