Bygg en app – prototyp i Keynote

Här hittar du en mall för att bygga en app i Keynote med dina elever. Keynoten är färdigkodad, så det är bara at tuta och köra.

Mina elever har byggt en app om Batterier, men du kan ju välja själv vad er app ska handla om. Eleverna har sedan designat sin app med olika färger, typsnitt och bilder. Kartfilmen/bilden har de kodat i Swift Playgrounds, bilder har de tagit med den inbyggda kameran och/eller med Jacob Felländers app The Great Escape.

Grundprincipen är att eleverna får en uppgift/slide att lösa. Vi har också pratat om designprinciper när det gäller en app:

  • Färger
  • Symboler
  • Typsnitt

Eleverna fick rita ner från minnet hur deras favoritapp såg ut/fungerade.

Här nedan ser du ett elevexempel

https://drive.google.com/file/d/1BYfMLFwZC0DRxHfpIC5G65z840_nzt3c/view?usp=sharing