Koldioxidundersökning/labb

Här hittar du en laboration från NP i kemi – men nu är den ”upphottad” och hela uppgiften finns i ett Numbers-dokument. Undersökningen går ut på att undersöka sin puls under statiskt och dynamiskt arbete.