Energikällor

Att arbeta med energikällor tycker många elever är ganska roligt. Jag har försökt tvista till arbetet lite grann. Elever har fått bygga en egen app i appen PoP by Marvel (appen hittar du här).

Men vi tar det från början.

Steg 1

Eleverna delas in i grupper (4 och 4 eller 5 och 5). Deras initiala jobb blir att samla länkar som handlar om energikällor. Länkarna samlas sedan på en Padlet. Här hittar du vår Padlet!

Steg 2

Dags att göra en Socrative! Denna gång som en förförståelse-test. Här hittar du min Socrative:

Dags att lira lite Quizlet – live: Här hittar du min Quizlet

Detta steg kan man återkomma till under resans gång – om man vill checka av att eleverna är med på banan.

Steg 3

Dags att bygga en app!

Här hittar du uppgiften och en tutorial på hur appen fungerar.

Elevarbete

Här hittar du ett elevarbete!