Green Screen – Gammastrålning

Att låta eleverna själva tänka och skapa är en förutsättning för lärande. av.

Uppgift. Använd appen TC-studio för att förklara Gammastrålning.

Uppgiften innehåller en manusmall