Blodgrupper

Jag startar ofta mina arbetsområden med att spela en Quizlet, så också här.

https://quizlet.com/_a2abtt?x=1qqt&i=o7dtl

Blodgruppslabb

Hand upp om du vet din blodgrupp!

Exakt, väldigt få av oss har koll på vår blodgrupp. Därför ska vi ta reda på det nu!

Enkel, lärorik och rolig labb med en labbrapportsmall och en exempeltextsmall.

Droppa två bloddroppar på ett objektglas.
Rör om bloddropparna med serumet med tandpetarna.
Av resultaten räknade vi ut antalet % på varje blodgrupp.