Varm luft stiger. Men hur bildas moln?

Varm luft stiger

Att synliggöra att varm luft stiger kan vara både knepigt och ganska tråkigt. Jag älskar när en laboration är enkel att genomföra och skapar en förståelse för hur varm luft stiger. Här nedan följer mitt sätt att arbeta med väder, varm luft och moln.

Jag utgår alltid från ett digitalt läromedel och andra webbsidor – för att skapa en grund för eleverna att stå på. Här tränar vi läsförståelse och begrepp.

  1. Se filmen ”Hur uppstår väder”

2. Hur skapas moln och hur kan man synliggöra att varm luft stiger?

Fakta: Moln är små vattendroppar som bildas när varm luft som stiger kyls ner. Vattendropparna kondenseras och bildar moln.Moln kan uppstå på tre sätt: konvektiv molnbildning, orografisk molnbildning och när kallfront och varmfront möts. 

Konvektiv molnbildning innebär att varm luft lägger sig ovanpå kall luft eftersom den varma luftens densitet är lägre än den kalla luftens. När den varma luften stigit tillräckligt möter den kylan. Då kondenseras vattenångan moln bildas. 

Orografisk molnbildning innebär att ett berg för luften uppåt i atmosfären. När luften kommmer högre upp kyls den ner och moln bildas. 

När kallfront (kall luft som rör sig mot varm luft) och varmfront (varm luft som rör sig mot kall luft) möts tvingas luft uppåt. När den varma luften möts av och glider upp på den kalla luften bildas moln. 

Synliggör att varm luft stiger med en enkel, men rolig, labb – ”Tepåsen

Elevfilm. Hemmalabb under Coronapandemin 2021

3. Arbeta med AR

Att arbeta med AR (Augmented Reality) i undervisningen skapar ett intresse hos eleverna. AR växer lavinartat och kommer vara ett vanligt inslag i undervisningen inom en snar framtid. Här kan du se hur jag har gjort med mina elever. Här synliggör eleverna sina kunskaper som de har inhämtad via föreläsningar, läromedel och webbsidor.

Här hittar du en Padlet med länkar till olika AR-objekt

https://padlet.com/anders_skolan/btnrhyt6l8axw0ei

4. Låt eleverna presentera vädret

Mina elever har använt de interaktiva kartorna på Klart.se + skärminspelningsfunktionen på iPad. Du hittar kartorna här. Och hur man spelar in skärmen hittar du i film 2, här nedan.

https://www.klart.se/se/v%C3%A4derkartor/nederb%C3%B6rd/

Att använda sig av appen TC-studio är ett superhärligt sätt för eleverna att använda sig av Green Screen – utan att ha en Green Screen – skärm. Här hittar du appen!

https://apps.apple.com/us/app/touchcast-studio/id603258418

Film 1: Kort genomgång av Appen TouchCast (TC Studio)
Film 2: Skapa en väderprognos i TC Studio

Elevexempel