Svävare

Detta arbetsområde är ett arbetsområde där vi kombinerar Teknik, Fysik, AR och fotokonst. Vi tränar alltså elevernas kreativitet!

Eleverna ska bygga en svävare med hjälp av en motor, en propeller, två sladdar, frigolit och fönsterlist. Allt material är beställt hos Peros Teknik. Här nedan hittar du ”Svävar-uppgiften” med de olika stegen. Jag säger till mina elever att ”detta är min lösning på uppgiften, har du en annan lösning – kör på den”. Ladda ner dokumentet så får du en färdig planering. Bra va?!

  1. Se filmen om Serie- och parallellkoppling
Vad är parallellkoppling och vad är seriekoppling?

2. Crack the circuitGamification

Vi har använt oss av det här fina, roliga spelet som går ut på att försöka komma på hur kopplingarna ser ut. Svårt att förklara – men klicka på länken så är det superenkelt (och roligt). Lärande mål här är: Symboler för sladd, lampa, strömbrytare.

https://www.universeandmore.com/crack-the-circuit/

3. Labba på pHet

På pHet finns det möjlighet att simulera olika laborationer. I detta fall har vi valt at använda oss av simuleringen med lampor, batterier, strömbrytare och sladdar. Lärandemålen är att eleverna ska känna till/kunna serie- och parallellkoppling. Ladda ner dokumentet så får du en färdig planering. Bra va?!

4. Fota med The Great Escape – appen

5. Skapa AR av ditt foto

Mina elevers AR-projekt finns på Padleten nedan. Öppna Padleten – klicka på ett AR-objekt – se magin i det rummet DU befinner dig i. För att kunna se fotografierna i AR behöver du öppna AR-objekten på en iPhone/iPad.

https://padlet.com/anders_skolan/eb1tkc95aw44cvf6

Elevarbeten

Film skapad i iMovie
Film skapad i iMotion