Atombomb

Någon har byggt en webbsida som visar hur många skadade/döda det blir i en viss stad när man släpper en Atombomb i den staden. Hemskt, absolut! Vi har samarbetat med SO:n i detta avsnitt. Uppgiften innehåller också medelvärde, median och lära sig byta färg på staplarna i ett Numbers-dokument.