Lilla och stora kretsloppet

Lungorna: Skriv tre korta faktatexter, med ljudfiler, och ta kort med kameran om följande begrepp:

  • Alveoler
  • Koldioxid
  • Lilla Kretsloppet