Atombomb + JigSpace + Engelska

Här är en uppgift som innehåller AR, Engelska och Fysik. Eleverna ska översätta en AR-fil från appen JigSpace och sedermera skapa en egen förklarande film om hur Fatman var uppbyggd. Uppgiften innehåller grupparbete och enskilt arbete.