Genetik

Min Keynote till arbetsområdet

Här hittar du min Keynote till arbetsområdet.

Korsningsschema

Att starta upp arbetet kring genetik med ett korsningsschema är både lätt och roligt. När eleverna har koll på dominanta och recessiva arvsanlag tycker de det är roligt att skapa korsningsscheman på allt från ögonfärg till hårfärg. Här nedan hittar du min mall/förklaring till korsningsschema och ett par eleveexempel. Bara ladda ner och köra, bra va?!

Appar att använda:

Begreppsschema

Att arbeta med begrepp är en stor del i NO. Men sättet att arbeta med begreppen kan variera. Jag har använt mig av Quizlet, men framförallt använder jag mig av begreppsschema. Det är en utmärkt form för att befästa begreppen och sätta begreppen i en kontext. Arbetsgången ser ut som följer.

  1. Träna på begreppen på Quizlet, här kan man köra live i klassrummet och/eller låta eleverna nöta in begreppen genom att de tränar på begreppen inne på Quizlet – tillsammans med någon eller allena. Här hittar du mina Quizlet – begrepp

https://quizlet.com/_8zv0l0?x=1jqt&i=o7dtl§

2. Varje elev fyller i sitt begreppsschema som jag har skapat i Pages. Instruktionen är: Skriv ner åtta begrepp som Du tycker är centrala i vårt arbetsområde.

3. Eleverna blir lottade in i arbetspar – nu ska de jämföra sina begreppsscheman och komma överrens om ett gemensamt begreppsschema. När eleverna tittar på varandras kommer begreppen inte att vara samma – alla elever väljer olika begrepp.

4. Arbetsparen slås ihop med två andra arbetspar – arbetsgruppen består nu av 6st elever. Nu ska dessa elever komma överens om ett gemensamt begreppsschema.

5. Tävling mot de andra arbetsgrupperna i klassen – tävlingen går till som följer:

5.1 Jag ritar ett begreppsschema på tavlan

5.2 Grupp 1 får skriva dit ett ord på tavlan.

5.3 De övriga grupperna får nu protestera mot ordet – om de inte tycker det passar in på vårt arbetsområde. Gruppen som valde ordet får nu försvara sitt ord. Domaren (jag) bestämmer vilket lag som har rätt. Det laget som vinner diskussionen får 1 poäng och det laget som förlorar får ett minuspoäng.

5.4 Turen går nu till nästa arbetsgrupp som får skriva upp ett ord på tavlan.

Skrivuppgift

Att jämföra och analysera är viktiga delar i No:n. Här hittar du en sådan skrivuppgift.

Söka efter information/källkritik

Att självständigt söka efter trovärdig information är viktigt att kunna. Men eleverna kan inte detta per automatik. Vi måste träna på det. Här hittar du en uppgift som låter eleverna träna på det. Du hittar också ett elevexempel.