Energikällor

Uppgift 1

Samla info om de olika energikällorna på den här Padleten. Ni blir indelade i Breakout rooms – där ni ska samarbeta genom att hitta filmer, texter, poddar om de olika energikällorna. padlet.com/anders_skolan/jitzjkgijeb74xn

Uppgift 2

Dra streck till rätt (eller det du tror är rätt) – Förnybara energikällor eller icke förnybara – det är frågan.

Uppgift 3

Dags att välja – skriva text eller bygga en app med hjälp av appen PoP